SZKOLNA PIELGRZYMKA RODZIN
GÓRA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

To już druga Pielgrzymka Rodzin Salezu do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  w Nowej Rudzie – Słupcu. Serdecznie zapraszam do pielgrzymowania całe rodziny, młodzież, dzieci. Mamy dobrą i ważną intencję o bezpieczny i owocny rok szkolny, wszak Matak Boża ze Słupca już ocalała od pandemii (dżuma rok 1680). Niech będzie nas jak najwięcej!

Matko Boża Bolesna, Wspomożycielko Wiernych  – módl się za nami!

ks. Jerzy Babiak, dyrektor 

DOJAZD: WROCŁAW – GÓRA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH [SPRAWDŹ]