STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce dla Dominki Szwabowicz (IIIa) i Basi Suwalskiej (IIb) od Prezesa Rady Minostrów.

GRATULUJEMY!!!