DYPLOMY DELF

2021.09.22

Zgodnie z tradycją z lat ubiegłych, uczennice naszego liceum, Ela Kaczkowska i Justyna Osarczuk z klasy maturalnej oraz Żaneta Zychla z klasy drugiej, przystąpiły w sesji czerwcowej 2021 do międzynarodowego egzaminu z języka francuskiego organizowanego przez Centre International d’Études Pédagogiques w Sèvres we Francji oraz francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzamin odbył się w akredytowanym centrum egzaminacyjnym funkcjonującym przy Stowarzyszeniu Alliance Française Wrocław. Przystąpienie do egzaminu poprzedziły systematyczne i intensywne przygotowania na lekcjach języka francuskiego oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Świetne wyniki egzaminu zapewniły uzyskanie dyplomu DELF (Diplôme d’Études en Langue Française). Uznawany na całym świecie i honorowany przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne, dyplom DELF jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji językowych oraz wyjątkowym atutem w rozwoju studenckim i zawodowym. Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom! Opieka i przygotowanie do egzaminu: pani Joanna Wróbel, nauczycielka języka francuskiego. Dziękujemy Alliance Française Wrocław za upominki, które dodatkowo ucieszyły nasze licealistki.

NEWS
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
20 czerwca 2024r.
ZEBRANIE Z RODZICAMI
21 maja 2024r.
KONKURS PORTFOLIO
PORTFOLIO 2024

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

20 czerwca 2024r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

21 maja 2024r.

KONKURS PORTFOLIO

PORTFOLIO 2024