DYPLOMY DELF

2021.09.22

Zgodnie z tradycją z lat ubiegłych, uczennice naszego liceum, Ela Kaczkowska i Justyna Osarczuk z klasy maturalnej oraz Żaneta Zychla z klasy drugiej, przystąpiły w sesji czerwcowej 2021 do międzynarodowego egzaminu z języka francuskiego organizowanego przez Centre International d’Études Pédagogiques w Sèvres we Francji oraz francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzamin odbył się w akredytowanym centrum egzaminacyjnym funkcjonującym przy Stowarzyszeniu Alliance Française Wrocław. Przystąpienie do egzaminu poprzedziły systematyczne i intensywne przygotowania na lekcjach języka francuskiego oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Świetne wyniki egzaminu zapewniły uzyskanie dyplomu DELF (Diplôme d’Études en Langue Française). Uznawany na całym świecie i honorowany przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne, dyplom DELF jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji językowych oraz wyjątkowym atutem w rozwoju studenckim i zawodowym. Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom! Opieka i przygotowanie do egzaminu: pani Joanna Wróbel, nauczycielka języka francuskiego. Dziękujemy Alliance Française Wrocław za upominki, które dodatkowo ucieszyły nasze licealistki.

NEWS
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
MARZEC 2024
ŚWIĄTECZNY SALEZ TIMES
ZAPRASZAMY DO LEKTURY
ZEBRANIE Z RODZICAMI
26 marca 2024r.
DRZWI OTWARTE 2024
LICEUM 23 MARCA 2024r.
LIGA NAUKI 2024
Rzeki w mieście

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

MARZEC 2024

ŚWIĄTECZNY SALEZ TIMES

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

ZEBRANIE Z RODZICAMI

26 marca 2024r.

DRZWI OTWARTE 2024

LICEUM 23 MARCA 2024r.

LIGA NAUKI 2024

Rzeki w mieście