AKREDYTACJA ERASMUS+

01.02.2022

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała Zespołowi Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu akredytację na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Link do informacji: https://tinyurl.com/5dtdjf4h

Akredytację uzyskaliśmy dzięki pracy, działaniom pani wicedyrektor Magdaleny Szewczyk, pani Joanny Wróbel, pani Katarzyny Korbeckiej i  pana Krzysztofa Sobczuka.