25-LECIA
KAPŁAŃSTWA DYREKTORA

25-lecie kapłaństwa księdza Jerzego Babiaka, za którego dar dla Salezu dziękowaliśmy Bogu w czasie dzisiejszej szkolnej Eucharystii. Homilię wygłosił wieloletni misjonarz na Syberii ks. Andrzej Obuchowski, który między innymi podziękował za pomoc. Życzenia złożyli przedstawiciele rodziców oraz Samarządu Szkolnego. Ksiądz dyrektor na zakończenie podziękował za wszelkie otrzymane dobro oraz za wspólne kroczenie droga powołania.

NEWS
KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2023/2024
START 18 WRZEŚNIA
BLUZY SALEZU EDYCJA 2023
ZAMÓWIENIA DO 19 WRZEŚNIA!!!
UBEZPIECZENIE SZKOLNE NNW
NA ROK 2023/2024
SZKOLNA PIELGRZYMKA RODZIN
23 WRZEŚNIA 2023r.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2023/2024

START 18 WRZEŚNIA

BLUZY SALEZU EDYCJA 2023

ZAMÓWIENIA DO 19 WRZEŚNIA!!!

UBEZPIECZENIE SZKOLNE NNW

NA ROK 2023/2024

SZKOLNA PIELGRZYMKA RODZIN

23 WRZEŚNIA 2023r.