25-LECIA
KAPŁAŃSTWA DYREKTORA

25-lecie kapłaństwa księdza Jerzego Babiaka, za którego dar dla Salezu dziękowaliśmy Bogu w czasie dzisiejszej szkolnej Eucharystii. Homilię wygłosił wieloletni misjonarz na Syberii ks. Andrzej Obuchowski, który między innymi podziękował za pomoc. Życzenia złożyli przedstawiciele rodziców oraz Samarządu Szkolnego. Ksiądz dyrektor na zakończenie podziękował za wszelkie otrzymane dobro oraz za wspólne kroczenie droga powołania.

NEWS
ZEBRANIE Z RODZICAMI
21 maja 2024r.
KONKURS PORTFOLIO
PORTFOLIO 2024
Salez w Bilbao
Erasmus+ group mobility
SALEZ W SZWECJI
Erasmus+ group mobility

ZEBRANIE Z RODZICAMI

21 maja 2024r.

KONKURS PORTFOLIO

PORTFOLIO 2024

Salez w Bilbao

Erasmus+ group mobility

SALEZ W SZWECJI

Erasmus+ group mobility