25-LECIA
KAPŁAŃSTWA DYREKTORA

25-lecie kapłaństwa księdza Jerzego Babiaka, za którego dar dla Salezu dziękowaliśmy Bogu w czasie dzisiejszej szkolnej Eucharystii. Homilię wygłosił wieloletni misjonarz na Syberii ks. Andrzej Obuchowski, który między innymi podziękował za pomoc. Życzenia złożyli przedstawiciele rodziców oraz Samarządu Szkolnego. Ksiądz dyrektor na zakończenie podziękował za wszelkie otrzymane dobro oraz za wspólne kroczenie droga powołania.