OBÓZ INTEGRACYJNY

dla uczniów przyjętych do klas I
Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu

28-31 SIERPNIA 2022

 

 

Z

Karta zgłoszenia na obóz

Pobierz wypełnij i złóż w sekretariacie.

POBIERZ

POPRZEDNIE LATA