FESTIWAL NAUKI

„Świat komórek krwi”

 

Po krótkiej prezentacji wprowadzającej w ciekawy świat komórek krwi, w szczególności erytrocytów transportujących tlen, nasi uczniowie brali udział w warsztatach. Otrzymali do badań wcześniej wyizolowane erytrocyty z krwi zwierzęcej. Następnie modyfikowali krwinki czynnikami fizycznymi i/lub chemicznymi i oznaczali stopień ich reakcji na te czynniki. Uczestnicy warsztatów ocenili także ich uszkodzenia, na podstawie stężenia hemoglobiny uwolnionej z komórki. Ponadto przygotowali preparaty mikroskopowe zawierające erytrocyty kontrolne i modyfikowane oraz identyfikowali poszczególne kształty krwinek z użyciem mikroskopu świetlnego sprzężonego z kamerą cyfrową. Dziękujemy Pani dr hab. inż. Dorocie Bonarskiej-Kujawa, prof. UPWr, dr inż. Sylwii Cyboran-Mikołajczyk, mgr Katarzynie Męczarskiej, mgr inż. Natalii Trochanowskiej-Pauk, mgr Annie Jaśkiewicz za prowadzenie warsztatów i udzielenie nam cennych wskazówek.