WARSZTATY W ZAKŁADZIE BIOTECHNOLOGII FARMACEUTYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

Uczniowie klas bio-chemicznych 1b, 2b i 3b pod opieką pani Magdaleny Szewczyk w dniach 5 i 7 grudnia 2023 udali się na warsztaty na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego.

Pani dr inż. Weronika Kozłowska z Zakładu Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego przedstawiła temat olejków eterycznych. Uczniowie poznali sposoby otrzymania olejków: destylacją z parą wodną, suchą destylację, frakcjonowanie, wytłaczanie i ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi. Podczas destylacji otrzymaliśmy olejki pomarańczy, cytryn, goździków. Następnie poznaliśmy chromatografię cienkowarstwową, która służy do rozdzielenia i analizy składu olejków.

Olejki eteryczne występujące w świecie roślinnym są to mieszaniny substancji lotnych o różnym charakterze chemicznym, charakteryzujące się silnym, na ogół przyjemnym zapachem. Jest to bardzo heterogenna grupa substancji roślinnych. Podstawą jej wyróżnienia jest zespół cech fizykochemicznych oraz technologia otrzymywania, polegająca najczęściej na destylacji z parą wodną. Do ogólnych charakterystycznych cech fizykochemicznych olejków należą: płynna konsystencja, lipofilność, lotność (odróżnienie od tłuszczów), czynność optyczna i charakterystyczny zapach. Olejki eteryczne od dawna znane są jako zapachowe substancje roślinne używane do celów kosmetycznych, dezynfekujących i leczniczych. W roślinach z których pozyskuje się olejki eteryczne jego zawartość mieści się w granicy 1 – 3%, ale można spotkać się z jego większą zawartością, np.: 18% – pąki goździkowca, tzw. Goździki. Olejki eteryczne są wydzielinami roślinnymi o niewyjaśnionej w pełni roli fizjologicznej. Wytwarzane olejki mogą odgrywać pewną rolę w życiu rośliny, jak przywabianie owadów, ochrona przed pasożytami, zmniejszenie parowania, zasklepianie ran i wpływ na rośliny konkurencyjne.

Olejki eteryczne cechują się wieloma właściwościami zdrowotnymi. Poszczególne olejki wykazują również właściwości uspokajające, przeciwwirusowe, nasenne, przeciwwymiotne, przeciwzapalne.

Wszystkie warsztaty odbyły się dzięki zaangażowaniu pani dr inż. Weroniki Kozłowskiej oraz Studentów Koła Naukowego.

Była to niepowtarzalna okazji do bezpośredniej pracy w laboratorium, poznania rożnych możliwości studiowania i znalezienia pracy w branży medycznej.

 

 

NEWS
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
20 czerwca 2024r.
ZEBRANIE Z RODZICAMI
21 maja 2024r.
KONKURS PORTFOLIO
PORTFOLIO 2024

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

20 czerwca 2024r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

21 maja 2024r.

KONKURS PORTFOLIO

PORTFOLIO 2024