WARSZTATY
Z NIEZWYKŁĄ MUSZKĄ

 

Dnia 12 kwietnia 2024 grupa uczniów z klasy 2b i 3b wraz z panią Magdaleną Szewczyk brała udział w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym. Pani dr inż. Kamila Twardowska, starszy specjalista z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła nam cechy organizmów modelowych. 90 proc genów decydujących o chorobach człowieka jest w muszce owocowej. Muszki żywią się drożdżami. A nawet w 1947 muszka owocówka poleciała w kosmos. Ten mały owad służy badaniom nad fizjologicznymi podstawami agresji, uzależnieniami od alkoholu. Muszka doczekała się również pomnika w Indiana University. Posiada ona tylko 4 pary chromosomów. Larwy w śliniankach mają chromosomy olbrzymie. Muszka owocówka czasem jest uciążliwa, ale żyje tylko 10 dni w temperaturze 25 stopni. Podczas warsztatów uczniowie nauczyli się odróżniać samce od samic, przerzucać muchy do usypiania. Rozwiązywali też zadania z kart pracy opracowanych przez panią dr Twardowską. Pod binokularem obserwowali larwy i poczwarki. Larwy miały haczyki. Następnym zadaniem były przeniesienie papki i izolacja poczwarki. Na koniec wszyscy mogli wziąć do rąk modliszki, karaczany, straszyki i ślimaka.

 

 

NEWS
ZEBRANIE Z RODZICAMI
21 maja 2024r.
KONKURS PORTFOLIO
PORTFOLIO 2024
Salez w Bilbao
Erasmus+ group mobility
SALEZ W SZWECJI
Erasmus+ group mobility

ZEBRANIE Z RODZICAMI

21 maja 2024r.

KONKURS PORTFOLIO

PORTFOLIO 2024

Salez w Bilbao

Erasmus+ group mobility

SALEZ W SZWECJI

Erasmus+ group mobility

WARSZTATY EKG

2024.04.12