Portfolio Salezu 2024

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-7 Salezjańskiej Szkoły Podstawowej oraz 1-3 Liceum Salezjańskiego.
 2. Portfolia konkursowe muszą być wykonane w formie portfolio prezentującego ścieżkę rozwoju wiedzy, talentów, kompetencji oraz osiągnięcia ucznia w różnych dziedzinach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Powinny odpowiadać wskazaniom poradnika Salezu „Szkoła bez ocen. Innowacyjne podejście do edukacji”, rozdz.3.
 3. Portfolio powinno zawierać minimum 5 prac artystycznych, referatów, wypracowań, projektów lub innych osiągnięć ucznia, a także zawsze CV ucznia.
 4. Preferowane w konkursie są portfolio online.
 5. Wśród kryteriów podstawą wyboru będą walory: zgodności z zasadami poradnika, wiarygodność potwierdzona przez zakres i jakoś prowadzenia, kreatywność, estetyka.
 6. Najlepsze portfolio na poziomie klasy wybiera wychowawca oraz powołana przez niego z grona uczniów 3 osobowa komisja. Wybór portfolio powinien odpowiadać kryteriom konkursu.
 7. Najlepsze portfolio klasowe do dnia 10 czerwca 2024 roku w sekretariacie Świętokrzyska składa wychowawca, a w wypadku portfolio online w tym samym terminie przesyła aktywny link na adres: sekretariat@salez-wroc.pl
 8. Termin rozstrzygnięcia na poziomie klasy to 10 czerwca 2024 roku, na poziomie szkoły i Salezu – 21 czerwca 2024 roku, w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 9. Jury w skład którego wejdą dyrektor Salezu, prezes Stowarzyszenia „Salez dla dobrej przyszłości”, nauczyciel plastyki oraz reprezentant uczniów szkoły podstawowej i liceum, ocenią porfolia uczniów pod kątem kreatywności, estetyki, zgodności z założeniami konkursu, spójności i oryginalności.
 10. Nagrody przyzna przez Stowarzyszenie „Salez dla dobrej przyszłości” to:
  – Portfolio klasy: 250 zł
  – Portfolio szkoły: 500 zł
  – Portfolio Salezu: 1000 z
 11. Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora Salezu oraz prezesa Stowarzyszenia „Salez dla dobrej przyszłości”.
 12. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Salez – szkoła bez ocen” i jest jego wzmocnieniem.

 Regulamin Konkursu

NEWS
ZEBRANIE Z RODZICAMI
21 maja 2024r.
KONKURS PORTFOLIO
PORTFOLIO 2024
Salez w Bilbao
Erasmus+ group mobility
SALEZ W SZWECJI
Erasmus+ group mobility

ZEBRANIE Z RODZICAMI

21 maja 2024r.

Salez w Bilbao

Erasmus+ group mobility

SALEZ W SZWECJI

Erasmus+ group mobility

WARSZTATY EKG

2024.04.12