Liceum Salezjańskie we Wrocławiu

 

DYREKCJA

ks. mgr Jerzy Babiak

dyrektor szkoły

Kwalifikacje:
Wyższe Seminarium Duchowne Salezjanów w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Psychologiczne
Wyższa Szkoła Edukacja we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
Collegium Da Vinci w Poznaniu Podyplomowe Studia Fotografia

Nominacje:
od jesieni 2018 roku członek rady społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Nagrody:
Nagroda Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz w zaangażowanie w rozwój dolnośląskiej oświaty, Dzień Edukacji Narodowej 2010
wyróżnienie w kategorii „Życie na 100%” w 8. Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic [foto]

O sobie samym, hobby:
podróże, narciarstwo, rolki, polityka globalna i pomocowa
pomysłodawca i organizator – www.rolkowa-wroc.pl
pomysłodawca i organizator – www.zlote-pioro.pl
prezes i wolontariusz – www.wroclaw.swm.pl
fotografia – www.jerzybabiak.pl
redaktor i prowadzący od 2005 roku w Radio Rodzina audycję Trudne Sprawy

Kontakt:
mail: j.babiak@salez-wroc.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ks. mgr Grzegorz Oleś

wicedyrektor szkoły

Kwalifikacje:
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie Zarządzania Oświatą

O sobie samym, hobby:
muzyka

Kontakt:
mail: g.oles@salez-wroc.pl

Konsultacje dla rodziców:
poniedziałek w godzinach 15.00 – 16.30

Szkolenia i konferencje:

  •  Szkolenie dla wychowawców i katechetów „Prawo i Wychowanie” Kraków, 11-13 kwietnia 2013r.
  • Szkolenie dla pedagogów placówek wychowania dzieci i młodzieży Kraków, 26-30 czerwca 20017r.
  • Konferencja z zakresu pedagogiki szkolnej „ Rodzina-Szkoła: Spróbujmy Iść Razem” Kraków, 10 listopada 2011r.
  • Sympozjum „Jak przepowiadać młodzieży o Bogu” Kraków, 1 grudnia 2005r.
  • Sympozjum „Tożsamość Nauczyciela w Szkole Salezjańskiej” Kraków, 22 październik 2005r.
  • Sympozjum „ Dyscyplina na lekcji religii” Kraków, 10 grudnia 2007r.
  • Warsztaty „Radzenie sobie ze stresem u młodzieży z rodzin patologicznych” Kraków, 25-26 luty 2006r.
  • Warsztaty „Praca z dzieckiem słabosłyszącym” Wrocław, 11-12 marca 2015r.

Nagrody:

  • Nagroda za wzorowe przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu „Śladami Jana Pawła II po Polsce” w Warszawie 18 maja 2012r.