ELEKTRONICZNE POMOCE NAUKOWE
ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA 1A

KLASA 1B

KLASA 1C

KLASA 2A

KLASA 2B

KLASA 2C

KLASA 3A

KLASA 3B

KLASA 3C

KLASA 3D

KLASA 1A

J.POLSKI – p. A. Trojan

MATEMATYKA – p. E. Krawętkowska

J.ANGIELSKI – p. E.Litwin

J.ANGIELSKI – p. P. Turowska

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

CHEMIA – p. M. Skupień

BIOLOGIA – p. M. Kliszewska

FIZYKA – p. J. Szyller

HISTORIA – p. P. Król

WOS – p. P. Król

WDŻ – p. D. Izydorczyk

MUZYKA – p. E. Dąbrowska

W.F. – p. S. Soliński

W.F. – p. B. Pakuła

W.F. – p. K. Możejko

RELIGIA – x. J. Bartczak

KLASA 1B

J.POLSKI – p. E. Towarnicka

MATEMATYKA – p. P. Soroka

J.ANGIELSKI – p. E.Litwin

J.ANGIELSKI – p. E. Zieniewicz

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

CHEMIA – p. M. Czyż

BIOLOGIA – p. M. Kliszewska

FIZYKA – p. J. Szyller

HISTORIA – p. S. Mierzwa

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

WOS – p. S. Mierzwa

WDŻ – p. D. Izydorczyk

MUZYKA – p. E. Dąbrowska

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

RELIGIA – x. B. Mikuła

KLASA 1C

J.POLSKI – p. E. Towarnicka

MATEMATYKA – p. E. Krawętkowska

J.ANGIELSKI – p. E.Litwin

J.ANGIELSKI – p. K. Korbecka

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

CHEMIA – p. M. Skupień

BIOLOGIA – p. M. Kliszewska

FIZYKA – p. J. Szyller

HISTORIA – p. P. Król

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

WOS – p. P. Król

WDŻ – p. D. Izydorczyk

MUZYKA – p. E. Dąbrowska

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

RELIGIA – x. B. Mikuła

KLASA 2A

J.POLSKI – p. E. Towarnicka

MATEMATYKA – p. P. Soroka

J.ANGIELSKI – p. E. Zieniewicz

J.ANGIELSKI – p. K. Sobczuk

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

P.PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – p. M. Baranowska

WOS – p. M. Baranowska

CHEMIA – p. M. Skupień

BIOLOGIA – p. M. Kliszewska

FIZYKA – p. J. Szyller

HISTORIA – p. K. Czechura

HISTORIA – p. S. Mierzwa

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

WOS – p. P. Król

WDŻ – p. D. Izydorczyk

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

RELIGIA – x. J. Bartczak

KLASA 2B

J.POLSKI – p. P. Stobiecki

MATEMATYKA – p. P. Soroka

J.ANGIELSKI – p. E. Zieniewicz

J.ANGIELSKI – p. K. Sobczuk

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

P.PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – p. M. Baranowska

CHEMIA – p. M. Czyż

BIOLOGIA – p. M. Kliszewska

FIZYKA – p. J. Szyller

FIZYKA – p. A. M. Schlichtinger

HISTORIA – p. S. Mierzwa

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

WOS – p. P. Król

WDŻ – p. D. Izydorczyk

W.F. – p. S. Soliński

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

RELIGIA – x. J. Bartczak

KLASA 2C

J.POLSKI – p. E. Towarnicka

MATEMATYKA – p. M. Stroka

J.ANGIELSKI – p. E. Zieniewicz

J.ANGIELSKI – p. K. Sobczuk

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

CHEMIA – p. M. Skupień

CHEMIA – p. M. Czyż

FIZYKA – p. J. Szyller

P.PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – p. S. Mierzwa

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

WOS – p. P. Król

WDŻ – p. D. Izydorczyk

W.F. – p. S. Soliński

W.F. – p. B. Pakuła

RELIGIA – x. B. Mikuła

KLASA 3A

J.POLSKI – p. M. Rzepka

J.POLSKI – p. A. Trojan

MATEMATYKA – p. P. Soroka

J.ANGIELSKI – p. E. Zieniewicz

J.ANGIELSKI – p. K. Korbecka

J.ANGIELSKI – p. M.Kołodziej

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

HISTORIA – p. K. Czechura

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

WOS – p. M. Baranowska

WDŻ – p. D. Izydorczyk

FIZYKA (R) – p. A. M. Schlichtinger

CHEMIA – p. M. Skupień

BIOLOGIA – p. M. Kliszewska

HISTORIA – p. P. Król

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

RELIGIA – x. B. Mikuła

KLASA 3B

J.POLSKI – p. M. Rzepka

MATEMATYKA – p. M. Stroka

J.ANGIELSKI – p. P. Turowska

J.ANGIELSKI – p. K. Sobczuk

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

HISTORIA – p. K. Czechura

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

CHEMIA – p. M. Skupień

CHEMIA – p. M. Czyż

BIOLOGIA – p. M. Szewczyk

FIZYKA – p. J. Szyller

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

WDŻ – p. D. Izydorczyk

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

RELIGIA – x. B. Mikuła

KLASA 3C

J.POLSKI – p. P. Stobiecki

MATEMATYKA – p. E. Krawętkowska

MATEMATYKA – p. P. Soroka

J.ANGIELSKI – p. E.Litwin

J.ANGIELSKI – p. K. Korbecka

J.NIEMIECKI – p. M. Oczkowska

J.NIEMIECKI – p. M. Kałwik

J.FRANCUSKI – p. J. Wróbel

J.FRANCUSKI – p. E. Kowalska

J.ROSYJSKI – p. M. Narkiewicz

J.ROSYJSKI – p. O. Haczkiewicz

HISTORIA – p. K. Czechura

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

GEOGRAFIA – p. Z. Szwarczyńska

FIZYKA – p. A. M. Schlichtinger

FIZYKA (R)- p. A. M. Schlichtinger

CHEMIA – p. M. Skupień

BIOLOGIA i CHEMIA – p. M. Czyż

INFORMATYKA – p. A. Sokólski

WDŻ – p. D. Izydorczyk

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

RELIGIA – x. T. Hawrylewicz 

KLASA 3D

J.POLSKI – p. E. Towarnicka

MATEMATYKA – p. E. Krawętkowska

J.POLSKI – p. M. Rzepka

MATEMATYKA – p. M. Stroka

J.ANGIELSKI – p. E.Litwin

J.ANGIELSKI – p. K. Korbecka

GEOGRAFIA – p. K. Kuzara

WOS – p. M. Baranowska

BIOLOGIA – p. M. Szewczyk

CHEMIA – p. M. Czyż

FIZYKA – p. J. Szyller

HISTORIA – p. P. Król

W.F. – p. K. Możejko

W.F. – p. P. Parszewski

L. WYCHOWAWCZA. – p. P. Parszewski