MATURA 2019

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
  2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
  3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

źródło:  https://cke.gov.pl

TERMINY:

 

6

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

język polski (pp), godz. 9:00
język polski (pr), godz. 14:00

7

MAJA
WTOREK

Egzamin pisemnny:

matematyka (pp) godz. 9:00 

8

MAJA
ŚRODA

Egzamin pisemny:

język angielski (pp), godz. 9: 00
język angielski (pr), godz. 14.00

9

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:

matematyka (pr), godz. 9:00

10

MAJA
PIĄTEK

Egzamin pisemny:

biologia (pp+pr), godz.9:00

13

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

chemia (pp +pr), godz. 9:00

15

MAJA
ŚRODA

Egzamin pisemny:

geografia (pp+pr), godz 9.00

16

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:

język rosyjski (pp), godz 9.00
Język rosyjski (pr), godz.14.00

Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Swobodna 73 Wrocław

20

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

fizyka i astronomia (pp+pr) -, godz. 9.00
historia (pp+pr) godz 14.00

I Liceum Ogólnokształcące im. Danuty Siedzikówny,
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 Wrocław

17

MAJA
PIĄTEK

Egzamin ustny:

język angielski, godz 9.00

21

MAJA
WTOREK

Egzamin ustny:

język angielski, godz 9.00

22

MAJA
ŚRODA

Egzamin ustny:

język polski, godz. 9.00

23

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:

język polski, godz. 9.00

NOWA MATURA OD 2015 ROKU – FILMY INFORMACYJNE