MATURA 2020

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
  2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
  3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

źródło:  https://cke.gov.pl

TERMINY:

 

8

CZERWCA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

język polski (pp), godz. 9:00
język polski (pr), godz. 14:00

9

CZERWCA
WTOREK

Egzamin pisemnny:

matematyka (pp) godz. 9:00 

10

CZERWCA
ŚRODA

Egzamin pisemny:

język angielski (pp), godz. 9: 00
język angielski (pr), godz. 14.00

15

CZERWCA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

matematyka (pr), godz. 9:00

16

CZERWCA
WTOREK

Egzamin pisemny:

biologia (pp+pr), godz.9:00
wiedza o społeczeństwie (pp+pr) godz.14:00

17

CZERWCA
ŚRODA

Egzamin pisemny:

chemia (pp +pr), godz. 9:00
informatyka (pp+pr), godz. 14:00

18

CZERWCA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:

język niemiecki (pp), godz. 9:00
język niemiecki (pr), godz. 14:00

19

CZERWCA
PIĄTEK

Egzamin pisemny:

geografia (pp+pr), godz 9.00
historia sztuki (pp+pr), godz.14.00

22

CZERWCA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

język włoski (pp) -, godz. 9.00
  język włoski (pr) godz 14.00

23

CZERWCA
WTOREK

Egzamin pisemny:

język francuski (pp), godz. 9:00
język francuski (pr), godz. 14:00

24

CZERWCA
ŚRODA

Egzamin pisemnny:

fizyka i astronomia (pp+pr), godz. 9:00
historia (pp+pr), godz. 14:00

26

CZERWCA
PIĄTEK

Egzamin pisemny:

język rosyjski (pp), godz. 9: 00
język rosyjski (pr), godz. 14.00

NOWA MATURA OD 2015 ROKU – FILMY INFORMACYJNE