MATURA 2021

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
  2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
  3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

źródło:  https://cke.gov.pl

TERMINY:

 

4

MAJA
WTOREK

Egzamin pisemny:

język polski (pp), godz. 9:00
język polski (pp) (praca na komputerze), godz. 09:00
język łaciński i kultura antyczna (pr), godz. 14:00

5

MAJA
ŚRODA

Egzamin pisemny:

matematyka (pp) godz. 9:00

06

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:

język angielski (pp), godz. 9: 00
język angielski (pp)(praca na komputerze), godz. 09.00

07

MAJA
PIĄTEK

Egzamin pisemny:

język angielski (pr), godz. 9:00

10

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

język polski (pr), godz.9:00

11

MAJA
WTOREK

Egzamin pisemny:

matematyka (pr), godz. 9:00
wiedza o społeczeństwie (pr), godz. 14:00

12

MAJA
ŚRODA

Egzamin pisemny:

biologia (pr), godz. 9:00
biologia (pr)(praca na komputerze), godz. 09:00

13

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:

geografia (pr), godz 9.00
język niemiecki (pp), godz.14.00

14

MAJA
PIATEK

Egzamin pisemny:

chemia (pr), godz. 9.00
język niemiecki (pr), godz 14.00

17

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

historia (pr), godz. 9:00

18

MAJA
WTOREK

Egzamin pisemnny:

fizyka (pr), godz. 9:00

NOWA MATURA OD 2015 ROKU – FILMY INFORMACYJNE