MATURA 2023

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
  2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
  3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

Dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

  • egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

  • egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

źródło:  https://cke.gov.pl

TERMINY:

 

4

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:

język polski (pp), godz. 9:00

5

MAJA
PIĄTEK

Egzamin pisemny:

język angielski (pp), godz. 9: 00
język niemiecki (pp), godz. 14.00
język rosyjski (pp), godz. 14.00
język włoski (pp), godz. 14.00

08

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:

matematyka (pp) godz. 9:00

09

MAJA
WTOREK

Egzamin pisemny:

język angielski (pr), godz. 9:00
filozofia (pr), godz. 14.00

10

MAJA
ŚRODA

Egzamin pisemny:
wiedza o społeczeństwie (pr), godz.9:00
język niemiecki (pr), godz.14:00

Egzamin ustny:
język angielski, godz.9:00 – 16.00

11

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemny:
biologia (pr), godz. 9:00
j.rosyjski (pr), godz. 14.00

Egzamin ustny:
język angielski, godz.9:00 – 16.00

12

MAJA
PIĄTEK

Egzamin pisemny:
matematyka (pr), godz. 9:00
język francuski (pr), godz.14.00

Egzamin ustny:
język angielski, godz.9:00 – 16.00

15

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin pisemny:
chemia (pr), godz 9.00

Egzamin ustny:
język niemiecki, godz.9:00

16

MAJA
WTOREK

Egzamin pisemny:

geografia (pr), godz. 9.00

17

MAJA
ŚRODA

Egzamin pisemny:

język polski (pr), godz. 9:00

18

MAJA
CZWARTEK

Egzamin pisemnny:
historia (pr), godz. 9:00
j.włoski (pr), godz. 14.00

Egzamin ustny:
język polski, godz.9:00 – 16.00

19

MAJA
PIĄTEK

Egzamin pisemny:
fizyka (pr), godz. 9: 00
historia sztuki, godz. 14.00

Egzamin ustny:
język polski, godz.9:00 – 16.00

22

MAJA
PONIEDZIAŁEK

Egzamin ustny:
język polski, godz.9:00 – 16.00

23

MAJA
WTOREK

Egzamin ustny:

!!! CKU Swobodna 73 !!!
język rosyjski, godz. 9:00

EGZAMIN USTNY 2023 – FILMY INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

NOWA MATURA OD 2015 ROKU – FILMY INFORMACYJNE