PROJEKT STATUA ŻYCIA

THE STATUE OF LIFE- STATUA ŻYCIA – LICEALNY PROJEKT AUTORSKI INNOWACYJNY – INTERDYSCYPLINARNY – ISTOTNY CZAS TRWANIA PROJEKTU Cykliczny, coroczny projekt ogólnoszkolny dla Uczniów klas 2 LO, podlegający ewaluacji na wszystkich etapach realizacji....

UCZNIOWIE – Matura 2022/2023

MATURA 2023 Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu...

PROJEKT FRANCJA ELEGANCJA

FRANCJA ELEGANCJA projekt językowo-kulturowy z języka francuskiego CZAS TRWANIA PROJEKTU marzec 2021 – maj 2022 KOORDYNATOR PROJEKTU Joanna Wróbel, nauczycielka języka francuskiego UCZESTNICY PROJEKTU Uczniowie Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu (grupy języka...

UCZNIOWIE – PROJEKTY SZKOLNE

PROJEKTY SZKOLNE Od zadania przez pomysł i realizację do ostatecznego efektu. Celem projektów realizowanych przez uczniów Liceum jest kształtowanie postawy innowacyjności i kreatywności. W PROJEKTY JĘZYKOWO-KULTUROWE „Projekt językowo-kulturowy FRANCJA...

UCZNIOWIE – Matura 2021/2022

MATURA 2022 Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu...