UCZNIOWIE – PROFESOROWIE 2020/2021

W BIBLIOTEKA, PSYCHOLOG pedagog mgr Justyna Trawińska – j.trawinska@salez-wroc.pl psycholog mgr Arletta Franczak – a.franczak@salez-wroc.pl mgr Artur Koza – a.koza@salez-wroc.pl   GRONO PEDAGOGICZNEW ROKU 2020/2021 W DYREKCJA LICEUM...

UCZNIOWIE – PROFESOROWIE 2021/2022

W BIBLIOTEKA, PSYCHOLOG pedagog mgr Justyna Trawińska – j.trawinska@salez-wroc.pl psycholog mgr Arletta Franczak – a.franczak@salez-wroc.pl mgr Artur Koza – a.koza@salez-wroc.pl   GRONO PEDAGOGICZNEW ROKU 2021/2022 W DYREKCJA LICEUM...

UCZNIOWIE – PROFESOROWIE 2023/2024

W BIBLIOTEKA, PSYCHOLOG pedagog mgr Justyna Trawińska – j.trawinska@salez-wroc.pl psycholog mgr Arletta Franczak – a.franczak@salez-wroc.pl mgr Katarzyna Szymczyk – k.szymczyk@salez-wroc.pl   GRONO PEDAGOGICZNEW ROKU 2023/2024 W DYREKCJA LICEUM...

PROJEKT STATUA ŻYCIA

THE STATUE OF LIFE- STATUA ŻYCIA – LICEALNY PROJEKT AUTORSKI INNOWACYJNY – INTERDYSCYPLINARNY – ISTOTNY CZAS TRWANIA PROJEKTU Cykliczny, coroczny projekt ogólnoszkolny dla Uczniów klas 2 LO, podlegający ewaluacji na wszystkich etapach realizacji....

UCZNIOWIE – Matura 2022/2023

MATURA 2023 Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu...