REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

PODSTAWOWE
INFORMACJE

Jak zostać uczniem Liceum?
Czego można się spodziewać i czego oczekiwać?
Czy jego wybór to dobra decyzja?

KALENDARZ KANDYDATA

Terminy spotkań i wydarzeń ważne dla każdego kandydata.

WAŻNE
DOKUMENTY

Podstawowe dokumenty dostępne w formie elektronicznej  do poprania w formacie pdf.

WARTOŚCIOWE
LICEUM

Uczniowie to duma Liceum, lecz zanim tak będzie muszą iść wymagającą drogą,  aby osiągnąć zamierzone cele.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Z

Warunki rekrutacji

Szkoła NIE uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia, a udział w niej zastępuje złożenie w sekretariacie liceum kwestionariusza i listu motywacyjnego.

 1. Dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie.
 2. Złożenie kompletu dokumentów (kwestionariusz szkolny – do pobrania ze strony internetowej, list motywacyjny, świadectwa, zaświadczenia, 3 zdjęcia).
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami i rodzicami.
 4. Udział w obozie integracyjnym w dniach 26-29 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe atuty: zaangażowanie społeczne, udział w projektach, udział w konkursach, zawodach i olimpiadach.

Mocne strony liceum

 • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
 • rozszerzony zakres nauczania języków obcych
 • 100 % zdawalność matury
 • prewencyjny system wychowawczy
 • liczne koła zainteresowań
 • wymiany zagraniczne i program Erasmus+
 • wolontariat szkolny i misyjny
 • stypendia naukowe
 • absolwenci studiujący na wybranych kierunkach krajowych i zagranicznych

Rozwój talentów

Szkoła stwarza także możliwości rozwoju swoich talentów i zainteresowań poprzez:

 • koła przedmiotowe
 • koło językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski , j. łaciński)
 • koło informatyczne
 • koło fotograficzne
 • koło filmowe – kanał telewizyjny na YouTube TVSLOWROC
 • koło teatralne
 • sportowe (SKS, SKKT, basen, siłownia, wyjazdy na narty, wycieczki górskie, spływy kajakowe)
 • koło medialne (redakcja gazetki szkolnej; redakcja i cykliczne prowadzenie audycji radiowych w Radiu Rodzina – ponad 250 audycji;
 • koło plastyczne (w ramach umowy z Ogniskiem Kultury Plastycznej im. E. Gepperta)
 • wolontariat szkolny /pomoc dzieciom, osobom starszym, oddawanie krwi i szpiku)
 • Szkolny Wolontariat Misyjny (zrealizowane projekty GHANA 2006, SYBERIA 2008, GHANA 2009, SYBERIA 2010, MONGOLIA 2011, GHANA 2012, SYBERIA 2013LIBERIA 2014, GHANA 2017, LIBERIA 2018)
l

Planowane siatki godzin

Planujemy otworzyć 4 klasy o profilach zależnych od kandydatów, 1 klase dla absolwentów Gimnazjów oraz 3 klasy dla absolwentów Szkół Podstawowych.

PROFIL HUMANISTYCZNY
Planowana siatka godzin – [ siatka po GIM, siatka po SP ]

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY, BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNY
Planowana siatka godzin – [ siatka po GIM, siatka po SP ]

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY, MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY
Planowana siatka godzin – [ siatka po GIM, siatka po SP ]

JĘZYKI w każdej klasie
+ 4 h w tygodniu języka angielskiego
+ 3 h w tygodniu w klasie 1 i 2 języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego
+ certyfikaty
+ wymiany zagraniczne
+ zajęcia z komunikacji
+ native speaker

KALENDARZ KANDYDATA

07

Stycznia

od 7 stycznia 2019 r.

Składanie w sekretariacie szkoły [kwestionariusza] oraz podania z motywacją i prośbą o przyjęcie.

25

Marca

25 marca – 29 czerwca 2019 r.

Rozmowa kandydatów (wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi) z dyrektorem szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozmowy przez sekretariat szkoły).

21

Czerwca

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

Dostarczenie:

 1. Potwierdzonej kopii* świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej.
 2. Potwierdzonej kopii* zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty.
  *Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył.

21

Czerwca

21 czerwca 2019 r. do godz. 20.00

Ogłoszenie pierwszej, wstępnej listy przyjętych kandydatów.

25

Czerwca

25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

Kontynuacja przyjmowanie kopii i ogłoszenie drugiej, wstępnej listy przyjętych kandydatów

 

 

21

Czerwca

21 czerwca do 24lipca 2019 r.

Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie:

 1. Oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej.
 2. Oryginału zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty.

 

25

Lipca

do 25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

26-28

Sierpnia

od 26 do 28 sierpnia 2019 r.

Obóz Integracyjny z wychowawcą klasy.
Udział w obozie jest ważnym czasem rozpoczęcia edukacji w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu.

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA

Kwestionariusz Kandydata ( SP )

Wersja dla uczniów po Szkole Podstawowej.

POBIERZ

Kwestionariusz Kandydata ( GIM )

Wersja dla uczniów po Gimnazjum.

POBIERZ

REGULAMIN REKRUTACJI ( SP )

Wersja dla uczniów po Szkole Podstawowej.

POBIERZ

REGULAMIN REKRUTACJI ( GIM )

Wersja dla uczniów po Gimnazjum.

POBIERZ

WARTOŚCIOWE LICEUM

LICEUM 360...

Moje liceum działa przez cały rok, nie tylko przez 10 miesięcy. Jak to możliwe? W wakacje organizowane są różne akcje. Jedną z nich jest Wrocławska Pielgrzymka Rolkowa na Jasną Górę. W przeciągu 4 dni pokonujemy 221km na rolkach, zawsze w szczytnym celu. Rok temu jechaliśmy dla Oratorium z Aleppo, czyli dla salezjańskiego ośrodka dla dzieci i młodzieży, który funkcjonuje w samym centrum wojny. W tym roku jedziemy również dla Syrii, ale dla innego miasta – Damaszku. Dzięki tej pielgrzymce nie tylko pomagamy, ale również kształtujemy siebie. Po tych 4 dniach jesteśmy wykończeni i jednocześnie pełni szczęścia i siły do dalszych działań. Ponadto w wakacje odbywają się wyjazdy zagraniczne – czy to ze Szkolnego Wolontariatu Misyjnego (który w te wakacje będzie działał w Liberii) czy też z programem Erasmus + (dzięki, któremu w sierpniu będziemy uczestniczyć w projekcie międzynarodowym na Cyprze). Salez pokazuje, że nauka to nie tylko książki i sprawdziany, ale również działanie.

Marysia (uczennica klasy II)

WYCZEKIWANA BIOLOGIA

Część, jestem Paweł. Jestem w pierwszej klasie liceum, na profilu bio.l-chem. Przedmiotami biologicznymi, interesuje się już od dziecka, przez co w tej tematyce chcę pracować. W liceum spotkałem się z bardzo dobrym nauczaniem oraz podejściem nauczycieli do tych przedmiotów. Ale opowiem o jednym z dwóch przedmiotów z mojego profilu, a mianowicie o biologii. Na biologii, mamy wszystko bardzo dobrze wyjaśnione oraz pokazane przy pomocy urządzeń multimedialnych. Biologia, jest to jeden z przedmiotów najbardziej przeze mnie wyczekiwanych w ciągu tygodnia, ponieważ jest ona bardzo dobrze prowadzona, nawet z biologią rozszerzoną przy odrobinie chęci i nauki można z tych lekcji wynieść więcej niż Wam się tylko wydaje

Paweł (uczeń klasy II)

WOLONTARIAT I ATMOSFERA

Jest to szkoła talentów, których to – jak w przypowieści- nie zakopujemy, a pomnażamy, realizując się na wielu płaszczyznach. Ja osobiście przynależę do scholi (oprawa muzyczna piątkowych Mszy św.), Wolontariatu Misyjnego oraz Wolontariatu na rzecz ZOL-u z Jaszkotla. Wolontariat Misyjny działa na rzecz pomocy dzieciom z krajów misyjnych. Przez cały rok zbieraliśmy (i nadal zbieramy) fundusze poprzez akcje począwszy od Wieczoru Poezji Śpiewanej, przez Kiermasze- zarówno Bożonarodzeniowy jak i Wielkanocny, rozprowadzanie flag podczas Święta Niepodległości, czy też oferowaliśmy przepyszne wypieki, kawę/herbatę/gorącą czekoladę podczas spotkań z rodzicami. Należy nadmienić, że wszystkie prace były wykonywane przez nas ręcznie. Zebrane datki przeznaczone są na organizację półkolonii dla dzieci z krajów misyjnych. Natomiast Wolontariat dla dzieci z ZOL-u opiera się na tym, że jeździmy do nich zawożąc potrzebne wyposażenie i ofiarowując im swój cenny czas. Oddajemy im całych siebie bezinteresownie i nieocenione jest to, jak wiele miłości również te małe cudowne istotki oddają nam w zamian. Niesamowita w naszej szkole jest atmosfera i otwartość, która spaja wszystko i wszystkich w całość. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że każdy z nas jest kompletnie inny od siebie, to jesteśmy w stanie dawać to, co mamy w sobie najlepszego. Uczniowie dla uczniów, nauczyciele dla uczniów (wkładają całe serca w jak najlepsze przekazanie nam danych przedmiotów). Jeżeli szukasz właśnie takiej placówki, w której rozwiniesz skrzydła, w której każdy jest dla każdego, nie oceniamy się nawzajem, a miłujemy jak jedna wielka rodzina, to właśnie ją znalazłeś/znalazłaś! Czekamy na Ciebie!

Asia (uczennica klasy II)

PROFESJONALNA LEKCJA FOTOGRAFII

Dziś w XXI wieku każdy może wyciągnąć telefon i zrobić zdjęcie. Nie są to jednak profesjonalne zdjęcia jak u fotografa, który zajmuję się nimi od wielu lat. Jednak zanim także on osiągnął mistrzowski styl musiał nauczyć się paru rzeczy. W naszym liceum działa koło fotograficzne. Na jego zajęciach nie tylko pstrykamy fotki, ale również uczymy się historii i teorii fotografii. W tym używamy profesjonalnego sprzętu fotograficznego, ćwiczymy na nim w naszej pracowni. Pamiętam moją pierwszą samodzielną sesję. Nosiła ona tytuł: „Powrót w przeszłość”. Przebierałyśmy się razem z koleżanką w stare sukienki z lat 40 i malowałyśmy według tej epoki, a później szukałyśmy najciekawszych poz, przestawiałyśmy lampę by znaleźć jak najlepsze światło i ukryć to czego nie chciałyśmy zbytnio uwydatnić. Spędziłyśmy na tym spororo czasu, ale efekt był tego wart. Od niedawna dla naszego koła został zakupiony przez szkołę program: Adobe Photoshop i Lightroom, na których w pracowni komputerowej obrabiamy zdjęcia z sesji, oczywiście te zrobione w formacie RAW.

Wiktoria (uczennica klasy II)

CIEKAWA FIZYKA

Zapewne większość z was kojarzy lekcje fizyki z niezrozumiałymi wzorami oraz masą obliczeń. W naszej szkole jest jednak inaczej. Po każdej lekcji nauczyciel wysyła nam notatki z przerobionego tematu, na podstawie których tworzymy własne. Dla osób, które są zainteresowane fizyką jest prowadzone kółko. Na zajęciach pozalekcyjnych przeprowadziliśmy eksperyment: przymocowaliśmy pojemniki z różnych substancjami do balonu stratosferycznego, którego następnie wysłaliśmy do stratosfery. W Sylwestra do kosmosu poleciał również krasnal. Mamy również możliwość w uczestniczeniu w wielu ciekawych spotkaniach. Między innymi byliśmy na spotkaniu z Aeromixer oraz Polską Agencją Kosmiczną.

Maja (uczennica klasy II)

HUMANISTYKA

Co jest najważniejsze w nauce przedmiotów humanistycznych? Moim zdaniem charyzma nauczyciela, jego zaangażowanie. W Liceum Salezjańskim mogę rozwijać moje zainteresowania humanistyczne. Nauczyciele zawsze są gotowi wytłumaczyć niejasne zagadnienie, czy polecić ciekawą książkę, a gdy temat jest wyjątkowo interesujący grupka uczniów często zostaje porozmawiać o nim na przerwie. Ponadto rozszerzenie z polskiego dla chętnych rozpoczyna się już w pierwszej klasie, a niektórzy na indywidualnych konsultacjach zaczynają przygotowania do olimpiady literatury języka polskiego. Działa u nas gazetka szkolna oraz zajęcia dodatkowe z języka łacińskiego i kultury antycznej, a w planach mamy także koło filozoficzne.

Karolina (uczennica kl.II)

Pasje

W naszym liceum liczą się zainteresowania uczniów. Nie jesteśmy traktowani tylko jak masa młodych ludzi, którzy muszą się na okrągło uczyć i nic innego nie powinni robi. Nauczyciele starają się, aby umożliwić nam rozwijanie naszych pasji. W szkole mamy bardzo dużą liczbę kół zainteresowań. Panuje na nich przyjazna atmosfera, nawiązujemy nowe kontakty, a przede wszystkim robimy to, co lubimy. Nabywamy wielu przydatnych umiejętności – uczymy się rozwiązywać spory, pracować w grupie oraz szanować drugiego człowieka i okazywać mu miłość. Dla mnie bardzo ważny element życia stanowi muzyka. Zajęcia scholi, na które uczęszczam, to czas w ciągu dnia, kiedy mogę się zatrzymać i skupić na tym, co lubię robić, jednocześnie uwielbiając Boga. Utwory, które przygotowujemy na zajęciach, śpiewamy na cotygodniowych Mszach Świętych. Służymy też jako oprawa muzyczna na ważnych uroczystościach szkolnych oraz na porannych modlitwach.

Ewa (uczennica klasy II)

JEZYKI OBCE

Wielkim atutem naszego liceum jest nauka języków obcych. Język angielski jest obowiązkowy, dostosowany do poziomu każdego ucznia. Nauczyciele prowadzą lekcje bardzo ciekawie, organizują różnego rodzaju wycieczki – widać, że jest to ich pasja. Oprócz języka angielskiego możemy uczyć się także języka francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego jako tzw. drugiego języka i dodatkowo łaciny. I co najważniejsze, każdy uczeń wybiera język, który mu się najbardziej podoba. Nauczyciele bardzo dobrze tłumaczą materiał, jeśli jest taka potrzeba, poświęcają nawet czas po lekcjach. Swoją wiedzę można sprawdzić w wielu konkursach – ze znajomości języka lub też wiedzy o danym kraju. Oprócz regularnych zajęć nasze liceum bierze udział w wielu wyjazdach naukowych i projektach międzynarodowych. Dużą zaletą są wymiany z innymi krajami, podczas których możemy zobaczyć jak żyją nasi rówieśnicy np. we Francji lub w Niemczech, zwiedzić cudowne miejsca i wykorzystać naukę języka w praktyce.

Magdalena (uczennica kl.II)

ZOBACZ RÓWNIEŻ