Warsztaty w
Lesnym Banku Genów
Kostrzyca

W ramach projektu Erasmus+ uczniowie liceum brali udział z koordynatorem p. Magdaleną Szewczyk w warsztatach w Lesnym Banku Genów Kostrzyca. Podczas zajęć edukacyjnych licealiści zapoznali się tematyką działalności Leśnego Banku Genów Kostrzyca, jedynej o takim profilu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, powołanej do ochrony leśnych zasobów genowych.

Do dyspozycji uczniów udostępniono teren Arboretum : „Ścieżka zmysłów”, „Leśny dendrofon”, tablica interaktywna „Odgłosy lasu – odgłosy zwierząt”, wiata przeznaczona do zajęć, a także tablice edukacyjne rozmieszczone przy ścieżkach w różnych częściach arboretum. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się identyfikować nasiona i liście drzew.

Leśny Bank Genów Kostrzyca od 2009 r. gromadzi zbiory nasion chronionych i zagrożonych gatunków roślin zielnych. Materiał pobierany jest rokrocznie z najcenniejszych obszarów przyrodniczych naszego kraju, takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, czy obszary Natura 2000. Do tej pory udało się zgromadzić łącznie zasoby ze 167 gatunków o różnym statusie ochronnym.
Wszystkie zgromadzone nasiona są umieszczane w chłodniach LBG Kostrzyca, w niskich temperaturach (-10°C lub -20°C) oraz temperaturach kriogenicznych w ciekłym azocie (-196°C). Taki sposób przechowywania zapewnia zachowanie materiału w dobrej kondycji, dzięki czemu będzie mógł on w przyszłości służyć do wzmocnienia ochrony in situ na stanowiskach przedmiotowych gatunków.

NEWS
FESTIWAL NAUKI
Świat komórek krwi
WARSZTATY
Liczymy spożycie cukru
WARSZTATY
Tak prognozujemy pogodę
SZKOLNA PIELGRZYMKA RODZIN
17 WRZEŚNIA 2022r.
BLUZY SALEZU EDYCJA 2022
ZAMÓWIENIA DO 19 WRZEŚNIA!!!

FESTIWAL NAUKI

Świat komórek krwi

WARSZTATY

Liczymy spożycie cukru

WARSZTATY

Tak prognozujemy pogodę

SZKOLNA PIELGRZYMKA RODZIN

17 WRZEŚNIA 2022r.

BLUZY SALEZU EDYCJA 2022

ZAMÓWIENIA DO 19 WRZEŚNIA!!!