Warsztaty w
Lesnym Banku Genów
Kostrzyca

W ramach projektu Erasmus+ uczniowie liceum brali udział z koordynatorem p. Magdaleną Szewczyk w warsztatach w Lesnym Banku Genów Kostrzyca. Podczas zajęć edukacyjnych licealiści zapoznali się tematyką działalności Leśnego Banku Genów Kostrzyca, jedynej o takim profilu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, powołanej do ochrony leśnych zasobów genowych.

Do dyspozycji uczniów udostępniono teren Arboretum : „Ścieżka zmysłów”, „Leśny dendrofon”, tablica interaktywna „Odgłosy lasu – odgłosy zwierząt”, wiata przeznaczona do zajęć, a także tablice edukacyjne rozmieszczone przy ścieżkach w różnych częściach arboretum. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się identyfikować nasiona i liście drzew.

Leśny Bank Genów Kostrzyca od 2009 r. gromadzi zbiory nasion chronionych i zagrożonych gatunków roślin zielnych. Materiał pobierany jest rokrocznie z najcenniejszych obszarów przyrodniczych naszego kraju, takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, czy obszary Natura 2000. Do tej pory udało się zgromadzić łącznie zasoby ze 167 gatunków o różnym statusie ochronnym.
Wszystkie zgromadzone nasiona są umieszczane w chłodniach LBG Kostrzyca, w niskich temperaturach (-10°C lub -20°C) oraz temperaturach kriogenicznych w ciekłym azocie (-196°C). Taki sposób przechowywania zapewnia zachowanie materiału w dobrej kondycji, dzięki czemu będzie mógł on w przyszłości służyć do wzmocnienia ochrony in situ na stanowiskach przedmiotowych gatunków.

NEWS
ZEBRANIE Z RODZICAMI
21 maja 2024r.
KONKURS PORTFOLIO
PORTFOLIO 2024
Salez w Bilbao
Erasmus+ group mobility
SALEZ W SZWECJI
Erasmus+ group mobility

ZEBRANIE Z RODZICAMI

21 maja 2024r.

KONKURS PORTFOLIO

PORTFOLIO 2024

Salez w Bilbao

Erasmus+ group mobility

SALEZ W SZWECJI

Erasmus+ group mobility